Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Dr. Denis Matthies

Adwokat i specjalista do spraw karnych

 

 2002                                                                                                                                                            

Pracownik naukowy w Katedrze prawa karnego, prawa karnego procesowego i kryminologii (Prof. dr dr Uwe Scheffler), Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą
Temat pracy doktorskiej: „Technika ustawodacza egzemplifikacji - w szczególności w odniesieniu do okoliczności zaostrzających wymiar kary “

2004

Wpis na listę adwokacką
 
2008
Ukończenie przewodu doktoranckiego tytulem doktora prawa

 


  Członkowstwo

1. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV)

2. Członek zespołu roboczego prawa karnego (związek obronców)


Dzialalność akademicka

- Prowadzenie ćwiczeń z prawa karnego dla studentów, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- Prowadzenie seminarium "Etyka obrony w sprawach karnych - Granice prawne dopuszczalnej obrony"

- Prowadzenie seminarium "Niemieckie postępowanie karne wobec obywateli krajów Uni Europejskiej", Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- Współpraca podczas Zjazdu nauczycieli akademickich prawa karnego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą

- Działalność wykładowcza w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zajęcia dydaktyczne z niemieckiego prawa karnego gospodarczego: odpowiedzialność karna pracodawcy za niepłacenie składek na pracowników


Publikacje

Matthies, K. / Matthies, D: "Hände Weg von der StPO!", HRRS 12/2006

Scheffler, U. / Matthies, D. "Zum rechtlichen Gehör bei Verkehrsordnungswidrigkeiten"; NZV 2007, 615

Współautor poradnika do Postępowania Karnego  / Handbuches für das Strafverfahren (Hrsg. Heghmanns/Scheffler), C.H. Beck München [Link]

Matthies,D.: "Die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessen der Staatsanwälte bei der Einlegung von rechtsmitteln gegen Urteile, -Eine kritische Bestandsaufnahme der rechtstatsächlichen Handhabung -, StraFo 6/2009, S. 229 

Wydawca, tlumaczenie i konsultacja prawna polskiego kodeksu karnego i kodeksu wykonawczego na język niemiecki, Wydawnictwo BECK Warszawa

 


Języki obce

Niemiecki, angielski, polski